Možete li koristiti DDR3 u DDR4 RAM utoru?

Sav RAM nije isti i DDR3 i DDR4 se ne mogu koristiti naizmjenično. Ne možete umetnuti DDR3 RAM stick u DDR4 utor jer nije kompatibilan unatrag. Štap neće stati u utor i, čak i ako ga nekako zaglavite unutra, vaša matična ploča neće prepoznati format. Koristite samo verziju RAM-a koju podržava vaša matična ploča kako […]